Čo je mediačná dohoda?

Tak ako je pozitívnym vyvrcholením rokovaní napríklad dvoch obchodníkov kúpna zmluva, resp. zmluva o dielo, malo by sa úspešné mediačné konanie končiť mediačnou dohodou. Podpisom dobrej, vyváženej, jasnej, konkrétnej a korektnej dohody, sa zároveň končí pohľad do minulosti a  rámcuje podoba  spolupráce oboch strán do budúcnosti. Zároveň by táto dohoda mala […]

Proces mediácie

Mediácia je predovšetkým procesom, ktorý prestupuje obsahom konfliktu, ktorý sa má riešiť. Je alternatívou k násiliu, svojpomoci alebo súdnemu procesu, ktorá sa odlišuje od procesu poradenstva, vyjednávania a rozhodcovského konania. Môžeme ju tiež charakterizovať ako proces, pomocou ktorého účastníci sporu za pomoci neutrálnej osoby alebo osôb systematicky rozčleňujú sporné otázky […]

Čo všetko možno mediovať?

Klasik mediácie, Nemec G. H. Mähler, by povedal stručne – všetko. Možno s týmto tvrdením polemizovať, isté je však, že záber mediácie je veľmi široký. Pomôžme si príkladom z kolísok mediácie USA a Kanady, kde dnes využívajú mediáciu v širokom spektre konfliktov: Firmy pri finančných sporoch, pri vyjednávaní zmlúv, vzájomných podmienkach spolupráce […]

Spory nevhodné na mediáciu

Z mediácie by mali byť vyňaté prípady, ktoré sú spojené so závislosťou na návykových a omamných látkach a niektorý z účastníkov je intoxikovaný, niekto z účastníkov mediácie nie je spôsobilý na právne úkony, jedna zo strán nechce poskytnúť všetky nevyhnutné informácie, v rozpore so svetonázorom klientov, alebo mediátora, výsledkom dlhodobých […]

Skôr, ako vstúpite do súdnej siene…

Dovoľte osloviť Vás, účastníkov konania, nech vstupujete do ktorejkoľvek  súdnej budovy v Slovenskej republike. Váš vzájomný konflikt  zrejme dosiahol stav, kedy ho už nedokážete spolu vyriešiť, hoci možno ste obaja presvedčení, že ste pre to urobili maximum. V poriadku, obrátili ste sa na súd. Máte na to právo, ktoré Vám koniec koncov garantujú medzinárodné […]