Prečo mediácia

Mediácia má tú výhodu, že sa obe strany sporu pomocou mediátora dohodnú na vyriešení danej situácie a v konečnom dôsledku sú tak obe strany víťazmi. Spor možno riešiť mediáciou pred súdnym konaním, arbitrážou, alebo počas nich, čím sa čas a náklady na jeho riešenie znížia, teda obe strany sporu ušetria.