Skôr, ako vstúpite do súdnej siene…

Dovoľte osloviť Vás, účastníkov konania, nech vstupujete do ktorejkoľvek  súdnej budovy v Slovenskej republike. Váš vzájomný konflikt  zrejme dosiahol stav, kedy ho už nedokážete spolu vyriešiť, hoci možno ste obaja presvedčení, že ste pre to urobili maximum. V poriadku, obrátili ste sa na súd. Máte na to právo, ktoré Vám koniec koncov garantujú medzinárodné dohovory a najmä Ústava SR v podobe zabezpečenia prístupu k spravodlivosti a čo najširšie právo na súdnu ochranu.

Prepáčte, že Vás na chvíľu zastavíme a položíme Vám nasledujúcu otázku:

  • Myslíte si, že súd by mal byť tým prvým krokom k riešenie konfliktov?
  • Viete o tom, aké prostriedky mimosúdneho riešenia Vášho sporu máte slobodne  k dispozícií?
  • Viete si porovnať, ktoré riešenie je pre Vás ideálne nielen z hľadiska finančného, ale aj z hľadiska časového ?
  • A navyše, viete si predstaviť efektívnejší a menej stresový spôsob?

Ak Vás zaujalo týchto pár riadkov predtým ako hodláte vstúpiť do súdnej siene, či sa ešte len rozhodujete o podaní žaloby, alebo ak ste už žalobu podali, čítajte prosím ďalej. Ponúkame Vám, aby ste sa dôkladne oboznámili s novým a moderným spôsobom mimosúdneho riešenia sporov – s mediáciou.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky